השמדת הצוענים באירופה

בפרק זה נעסוק בשואת הצוענים באירופה תחת הכיבוש הנאצי

שיעורים

19:02 ג'נוסייד: שבוע 4 הרצאה 5: צוענים - רצח עם מאת MOOCs by OUIL, הועלה ע"י איתמר בנית