יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים

בפרק זה נעסוק בתגובת האוכלוסיה הלא יהודית לפתרון הסופי ולמצבם של היהודים במהלך הפתרון הסופי.

שיעורים

19:07 יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש ליהודים מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית