יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים

בפרק זה נעסוק בתגובת האוכלוסיה הלא יהודית לפתרון הסופי ולמצבם של היהודים במהלך הפתרון הסופי.