המפנה במלחמה והאצת ביצוע 'הפתרון הסופי'

בפרק זה נעסוק באירועים מרכזיים שהובילו למפנה במלחמה ולתחילת מפלתה של גרמניה, ובאופן בו השפיעו על ביצוע הפתרון הסופי