המעבר מ'כור ההיתוך' לחברה רב-תרבותית

בפרק זה נעסוק בשינוי תפיסתי בתהליך היווצרותה של החברה הישראלית - מתקופת ההקמה, לשנות התבססות.

שיעורים

20:11 המעבר מכור היתוך לרב תרבותיות-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
05:39 תפיסות בעיצוב החברה הישראלית מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית