עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

בפרק זה נעסוק בתהליכים הפנימיים העוברים על החברה הישראלית בתחילת דרכה של מדינת ישראל