בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

בפרק זה נעסוק בתהליכים שקדמו להקמת המדינה, במאבק על העצמאות ובפרקים מרכזיים בהתפתחותה של מדינת ישראל.