פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2019

פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2019

פתרונות תרגילים

01:10 חשמל 2019 פתרון מלא שאלה 6 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:53 חשמל 2019 פתרון מלא שאלה 5 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:45 חשמל 2019 פתרון מלא שאלה 4 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:59 חשמל 2019 פתרון מלא שאלה 3 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:31 חשמל 2019 פתרון מלא שאלה 1 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
01:02 חשמל 2019 פתרון מלא שאלה 2 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית