כפל וקטור בסקלר

בפרק זה נעסוק במשמעות של כפל וקטור בסקלר.

שיעורים

08:55 כפל של וקטור בסקלר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:01 חוקי הכפל של וקטור בסקלר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית