וקטורים

וקטורים הם גדלים בעלי כיוון, והם משמשים למגוון תחומים במתמטיקה ובפיזיקה. בפרק זה נעסוק בווקטורים ובפעולות עליהם, בייצוגים גיאומטריים ואלגבריים.