וקטורים בייצוג גיאומטרי

בפרק זה נעסוק בוקטורים כאשר הם מוצגים כישויות גיאומטריות - קווים בעלי כיוון במישור או במרחב.