מכפלת ווקטור בסקלר

בפרק זה תתואר מכפלה של ווקטור בסקלר.

שיעורים

06:56 וקטורים: 2- חיסור וקטורים והכפלה בסקלר מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית