וקטורים: 2- חיסור וקטורים והכפלה בסקלר

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 בינואר 2015

להשלים