פעולות חשבוניות על וקטורים בייצוג אלגברי

בפרק זה נלמד את משמעותן ויישומן של פעולות חשבוניות על וקטורים בצורת הייצוג האלגברית.

שיעורים

03:32 חיבור וחיסור וקטורים במרחב: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:04 ההצגה האלגברית של כפל בסקלר - אלי נצר מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:38 ההצגה האלגברית של כפל בסקלר א: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית