וקטורים בייצוג אלגברי

בפרק זה נעסוק בווקטורים כאשר הם מופיעים בייצוג אלגברי - אוסף קואורדינטות במערכת צירים.