מכפלה סקלרית של וקטורים בייצוג אלגברי

בפרק זה ניישם את פעולת המכפלה הסקלרית על וקטורים בייצוגם האלגברי

שיעורים

15:37 וקטורים - 19 - מכפלה סקלרית ברכיבים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית