הצגה פרמטרית של ישר במרחב

בפרק זה נראה כיצד ניתן להציג ישרים במרחב כסכום הכולל פרמטר

שיעורים

07:53 הצגה פרמטרית של ישר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
16:56 וקטורים - 21 - משוואת ישר במרחב מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:37 תרגול הצגה פרמטרית של ישר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
11:19 תרגול מרחק בין נקודה לישר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית