הצגה פרמטרית של מישור במרחב

נלמד כיצד ניתן להציג מישור כביטוי פרמטרי תוך שימוש בוקטורים

שיעורים

13:21 וקטורים הצגה פרמטרית של מישור OpenBook מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
08:05 הצגה פרמטרית של מישור - חלק ב: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
16:00 הצגה פרמטרית של מישור א: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:59 תרגול הצגה פרמטרית של מישור א: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:17 תרגול הצגה פרמטרית של מישור ב: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית