מישורים במרחב

בפרק זה נעסוק בייצוג של מישורים בכלים וקטוריים