משוואת מישור במרחב

בפרק זה נראה כיצד ניתן לייצג מישור במרחב האמצעות משוואה בודדת.

שיעורים

11:55 וקטורים - 26 - משוואת מישור במרחב מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
12:06 וקטורים - 28 - מישורים מקבילים לצירים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
15:18 וקטורים - 27 - מציאת משוואת מישור מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:37 ישר ומישור מקבילים , מישורים מקבילים מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית