מצב הדדי בין מישורים

בפרק זה נכיר את האפשרויות השונות ליחסים בין מישורים (מקבילים / נחתכים / חופפים) ואת הדרכים להבחין ביניהן.

שיעורים

09:45 מצב הדדי בין מישורים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:11 בדיקת מצב הדדי בין מישורים בעזרת משוואותיהם מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית