ישר ניצב למישור אם ורק אם

משפט: ישר ניצב למישור אם ורק אם הוא מאונך לשני ישרים לא מקבילים במישור.

שיעורים

05:10 ישר ניצב למישור א: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
19:40 ישר שמאונך לפחות לשני ישרים נחתכים במישור מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
05:13 ישר שמאונך לשני ישרים נחתכים במישור מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית