משפטים בנושא וקטורים

בפרק זה נאגד כמה משפטים בנושא וקטורים