ישר במישור ניצב למשופע למישור

משפט: ישר במישור ניצב למשופע למישור אם ורק אם הוא מאונך להיטל המשופע על המישור.