ישר ניצב למישור ABC אם ורק אם lOA=lOB=lOC

משפט: ישר ניצב למישור ABC אם ורק אם lOA=lOB=lOC כאשר l וקטור על הישר ו-O ראשית הצירים.

שיעורים

03:59 ישר ניצב למישור ב: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית