כל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כצירוף לינארי

כל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית של שני וקטורים בלתי תלויים במישור, וכל קומבינציה כזו נמצאת במישור.