שוויון ופעולות חשבוניות על מספרים מרוכבים

בפרק זה נעסוק בפעולות הבסיסיות שניתן לבצע על מספרים מרוכבים ונגדיר את יחס השוויון בין שני מספרים מרוכבים.

שיעורים

05:55 מספרים מרוכבים - 14 - הופכי של מספר מרוכב מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
11:05 מספרים מרוכבים - 13 - חילוק מספרים מרוכבים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
10:03 מספרים מרוכבים - 5 - כפל מרוכבים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:24 מספרים מרוכבים - 7 - אין יחס סדר במרוכבים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית