מספרים מרוכבים

מספר מרוכב הוא סכום של מספר ממשי ומספר שהוא כפולה של i, כאשר i הוא השורש הריבועי של 1-.