הצגה אלגברית של מספרים מרוכבים

בפרק זה נכיר את המספרים המרוכבים ואת פעולות החשבון הבסיסיות שניתן לבצע עליהם.