ערך מוחלט

בפרק זה נלמד לחשב ערך מוחלט של מספר מרוכב.

שיעורים

04:29 שיעור 5 ערך מוחלט מספרים מרוכבים OpenBook מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
02:11 פונקציות מרוכבות - תכונה של ערך מוחלט מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

02:54 תרגיל לשיעור 5 ערך מוחלט מספרים מרוכבים OpenBook מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית