מישור גאוס

בפרק זה נלמד כיצד להציג מספרים מרוכבים על פני מישור שצירו האופקי הוא הערך הממשי של המספר המרוכב וצירו האנכי מייצג את החלק הדמיוני.

שיעורים

13:44 הצגה טריגונומטרית של מספר מרוכב מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית