הצגה טריגונומטרית של מספרים מרוכבים

בפרק זה נמפה את המספרים המרוכבים בהצגה גרפית על מישור גאוס ונבין את תכונותיהם באופן גיאומטרי.