משמעויות גיאומטריות של פעולות חשבוניות

בפרק זה נבחן את הפעולות החשבוניות על מספרים מרוכבים כפי שהן נראות שמישור גאוס

שיעורים

11:33 חיבור וחיסור בהצגה טריגונומטרית מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית