פתרון תרגילים במספרים מרוכבים

פתרון תרגילים במספרים מרוכבים

פתרונות תרגילים

29:07 בגרות קיץ 2019 מועד א 582 807 שאלה 3 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
13:43 בגרות 2018 שאלון 807 מועד א שאלה 3 - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית