בגרות 2018 שאלון 807 מועד א שאלה 3 - עידו מרבך

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019