בראשית ד

בפרק זה נלמד על בראשית פרק ד

שיעורים

02:04 סימנים - בראשית ד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
09:27 שיעורטון: בראשית ד' 16-1 - רצח קין את הבל מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:25 בראשית פרק ד - קין והבל מאת PingMasterGaming, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:03 בראשית פרק ד מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית