שיעורטון: בראשית ד' 16-1 - רצח קין את הבל

מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2019