בראשית י"א

בפרק זה נעסוק בספר בראשית, פרק י"א

שיעורים

03:47 בראשית יא, 1- 9 מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית
01:59 סימנים - בראשית יא מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:26 929 בראשית יא-טו מאת yiddishe rastaman, הועלה ע"י איתמר בנית
03:42 Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real מאת Smithsonian Channel, הועלה ע"י איתמר בנית