בראשית יא, 1- 9

מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019