בראשית ט"ו

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק ט"ו

שיעורים

02:41 סימנים - בראשית טו מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:19 שאלה+תשובה בראשית ט"ו -א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
03:19 שאלה+תשובה בראשית ט"ו -ב מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

02:20 בראשית פרק טו מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית