שאלה+תשובה בראשית ט"ו -א

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019