בראשית כ"א

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"א

שיעורים

05:40 בראשית כא 1- 21 מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:31 עולה על הפרק בראשית כא מאת איתן בר אור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:40 929 סיכום שבועי- בראשית כא- כה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

04:18 בראשית פרק כא מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית