בראשית כא 21-1 - הולדת יצחק וגירוש הגר וישמעאל

מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019