בראשית כ"ט

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ט

שיעורים

03:12 סימנים בראשית פרק כט מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית