סימנים בראשית פרק כט

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019