בראשית ל"ח

בפרק זה נלמד את ספר בראשית פרק ל"ח

שיעורים

03:20 'סימנים' - בראשית לח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:40 יהודה ותמר, הרב ד"ר יהודה ברנדס מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:01 בועז ורות כתיקון ליהודה ותמר - ד"ר יעל ציגלר מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
01:45 היהודים באים - תמר ויהודה מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית
03:11 רננה רז מדברת על בראשית ל"ח מאת מקראנט אתר התנך, הועלה ע"י איתמר בנית