בועז ורות כתיקון ליהודה ותמר - ד"ר יעל ציגלר

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בנובמבר 2019