יהודה ותמר, הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בנובמבר 2019

.