בראשית מ"ב

בפרק זה נעסוק בספר בראשית פרק מ"ב

שיעורים

02:22 15 - אחיו של יוסף יורדים למצרים מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
03:23 'סימנים' - בראשית מב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:55 בראשית מב - מה פשר הצעת ראובן - הרב אמנון בזק מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית