'סימנים' - בראשית מב

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בנובמבר 2019