בראשית מב - מה פשר הצעת ראובן - הרב אמנון בזק

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בנובמבר 2019